-

فیلترهای موجود در سیستم هوای فشرده، روغن و گرد و غبار موجود را از بین می برند ... ادامه مطلب

در برخی صنایع مانند صنایع شیمیایی و دارویی که حضور آب در فرایند تولید می بایست کنترل شود از این نوع درایرها استفاده می شوند....  ادامه مطلب

مدیران صنایع جهت کاهش هزینه های ناشی از اثرات مخرب رطوبت هوای فشرده از سیستم های خشک کننده هوای فشرده استفاده میکنند ... ادامه مطلب

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.