-

این کمپرسوردارای بلوک هواساز ساخت هواپویا با فشار کارکرد 8 بار و الکتروموتور 4 کیلو وات 5.5اسب هواپویا مجهز به تابلو برق محافظ می باشد.

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PHE 500 500 PF380 3    /    1 5.5   /   4 750 500 8   / 120
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.