-

 

 این نوع کمپرسور دارای بلوک هواساز ساخت شرکت هواپویا  با فشار کارکرد 8 بار و توان تولید 400 لیتر در دقیقه دارای الکتروموتورهواپویا بصورت تکفاز و سه فاز می باشد .

 

MODEL
Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PHE 400 400 PF 280 2 / 1 3 / 2.2 750 400 8/ 120
PHE 400 350 PF 280 2 / 1 3 / 2.2 750 400 8/ 120

 

 

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.