-

 

 

این کمپرسور دارای واحد هواسازهواپویا با توان تولید 300 لیتر در دقیقه 8 بار فشار کارکرد و الکتروموتور 1.5 کیلو وات 2 اسب هواپویا که بر روی مخازن 80 لیتری -150 لیتری و 250 لیتری قرار می گیرد

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PHZ 300 80 PF270 2 / 1 2 / 1.5 750 300 120/ 8
PHZ 300 150 PF270 2 / 1 2 / 1.5 750 300 120/ 8
PHZ 300 250 PF270 2 / 1 2 / 1.5 750 300 120/ 8

 

 

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.