-

 

این نوع کمپرسور دارای واحد هواساز با توان تولید 400 لیتر در دقیقه با فشار کارکرد 8 بار ساخت شرکت هواپویا دارای الکترو موتور هواپویا بصورت تکفاز و سه فازمی باشد.

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PHZ 400 350 PF 280 2 / 1 2.2 / 3   750 400 8 / 120
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.