-

 

 

 

این نوع کمپرسور برای مواقعی که برق سه فاز در دسترس نمی باشد ولی مصرف کننده احتیاج به هوایی بالای 500 لیتر در دقیقه دارد مفید است. واحدهای هواساز به صورت دو قلو و جدا از هم روی مخزن 500 لیتری نصب شده و مصرف کننده با استفاده از برق تکفاز به هوادهی مطلوب تا 600 لیتر در دقیقه دسترسی پیدا می کند. هواسازها ساخت شرکت هوا پویا با کارکرد8 بار فشار همراه با دو دستگاه الکتروموتور 1.5 کیلو وات2 اسب هواپویا می باشند.

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PHZ2- 600 500 PF 270 2+2 / 1  2*  1.5  /  2 750 600 8 / 120
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.