-

  

این کمپرسوردارای بلوک هواساز ساخت  هواپویا دارای دو سیلندر دو استیج با فشار کارکرد 12 بار و الکتروموتور 5.5 کیلو وات 7.5اسب هواپویا مجهز به تابلو برق محافظ می باشد.

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PHE 750 500 PF 105 2 / 2 5.5 / 7.5  
750 750 12 / 175
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.