-

 

این  نوع کمپرسور دارای بلوک هواساز هوا پویا دو استیج  با فشار کارکرد 12 بار و الکترو موتور 5.5 کیلو وات 7.5 اسب هوا پویا و  مجهز به تابلو برق می باشد

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PH 750 500 PF 105 2 / 2 7.5 / 5.5 750 750 12 / 175
PH 750 750 PF 105 2 / 2 7.5 / 5.5 750 750 12 / 175
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.