-

 

 

 

این کمپرسوربا توان تولید 3000 لیتر هوای فشرده در دقیقه دارای بلوک هواساز دو استیج ( دو مرحله ای) ساخت هوا پویا  با فشار کارکرد 8 الی 12 بار و الکترو موتور 22 کیلو وات 30 اسب با مخزن رنگ پودری استاتیک کوره ای و مجهز به تابلو برق ستاره مثلث محافظ می باشد

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PH 3000 1000 PF 310 4 / 2 30 / 22 750 3000 12 / 175
PH 3000 1500 PF 310 4 / 2 30 / 22 750 3000 12 / 175
PH 3000 2000 PF 310 4 / 2 30 / 22 750 3000 12 / 175
PH 3000 3000 PF 310 4 / 2 30 / 22 750 3000 12 / 175
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.