-

 

برخی اصطلاحات فنی مورد استفاده در تاسیسات و تاسیسات مربوط به هوای فشرده

 

leak test آزمایش نشت
absorption سیستم جذب
accumulator آکومولاتور - جمع کننده
after cooler افتر کولر
air cooled condenser کندانسور هوا خنک
alignment هم ترازی
ambient temperature دمای محیط
ball bearing بلبرنگ ساچمه ای
ball valve شیر گازی
bearing ياطاقان
belt تسمه پروانه
belt tension کشش تسمه
burn out dryer خشک کن سوختگی
cailiper کولیس
capacitor خازن
capacity ظرفیت
capillary لوله مویی
cartridge fuse فیوز کارتریجی
centrifugal گریز از مرکز
check valve شیر یکطرفه
circuit breaker قطع کننده مدار
con rod شاتون
contamination آلودگي‌
corrosion خوردگی
coupling کوپلینگ
crankcase pressure regulating valve تنظیم کننده فشارمحفظه میل لنگ
crankcase محفظه میل لنگ - کارتر
crankshaft میل لنگ
deep vacuum خلاء عمیق
diagnosis تشخیص عیب
discharge line خط تخلیه
discharge service valve شیر تعمیراتی تخلیه
dust filter فیلتر غبار گیر
Earth اتصال زمین
efficiency بازدهی
electronic leak detector آشکارساز نشت الکترونیکی
evaporator pressure regulating valve شیر تنظیم فشار اواپوراتور
expansion valve شیر انبساط
expansion valve equalizer متعادل کننده شیر انبساط
filter\drier فیلتر \ خشک کن
flarc nut اتصالات پیچ و مهره ای
gasket واشر
hermetic compressor کمپرسور بسته
hi pressure hose شیلنگ فشار قوی
high pressure control کنترل فشار بالا
high rupturing capacity fuse فیوز
hot gas defrost دیفراست با گاز داغ
inlet valve سوپاپ مکش
installation نصب
level indicator شاخص سطح - دستگاه سنجش سطح
line tap valve شیر سوپاپی خطی
liquid line خط مایع
liquid shut off valve شیر قطع مایع
low pressure control کنترل فشار پایین
lubrication روغنکاری
maintenance نگهداری
motor protection حفاظت موتور
muffler صدا خفه کن
oil pressure control کنترل فشار روغن
oil seal کاسه نمد
OIL TRAP تله روغن
open type compressor کمپرسور از نوع باز
operating pressure فشار کارکرد
O-ring اورینگ
outlet valve سوپاپ دهش
over load ازدیاد بار
overload protector محافظ اضافه بار
pin bearing بلبرنگ میله ای
pipe لوله
pipework لوله کشی
plain bearing ياتاقان تخت - یاتاقان ساچمه ای
power supply منبع تغذیه
pressure control کنترل فشار
pressure drop افت فشار
pressure gauge فشار سنج
pressure ratio نسبت فشار
pulley فولی - فلکه تسمه
pump down انتقال مبرد به کاندنسر و مخزن ذخیره
radiator رادیاتور
receiver مخزن هوای فشرده
reciprocating air compressor کمپرسور پیستونی
refrigerant مبرد
refrigerant charging شارژ مبرد
refrigerant distributor پخش کن مبرد
refrigerant leak نشت مبرد
refrigerant recovery بازیافت مبرد
relay رله
Repair تعمیر
reversing valve شیر معکوس کننده یا دوطرفه
rewriteable fuse فیوزی که سیم آن قابل تعویض است
run winding سیم پیچ حرکتی
safety ایمنی
scaling مقیاس گذاری
Schroeder valve شیر شریدر
screw air compressor کمپرسور اسکرو
sediment رسوب
semi hermetic compressor کمپرسور نیمه بسته
separator filter فیلتر سپراتور
service gauge manifold شیر چند راهه تعمیراتی
service valve شیر تعمیراتی
sight glass شیشه روغن نما
solenoid valve شیر برقی
start شروع - راه اندازی
start winding سیم پیچ راه انداز
suction line خط مکش
suction service valve شیر تعمیراتی مکش
super heated gas گاز فوق داغ
system flashing شست و شوی سیستم
thermal bulb لامپ حرارتی شیر انبساط
tube support تکیه گاه لوله - نگهدارنده لوله
vapor compression cycle چرخه فشرده سازی بخار
vent تخلیه هوا
visual dianosis تشخیص عینی
volume حجم
water cooled condenser کندانسور اب خنک
water regulation valve شیرتنظیم کننده جریان آب

 

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.