-


 هوای فشرده باید به طرز صحیح و مناسب به دستگاههای پنیوماتیکی جهت مصرف انتقال داده شود.
مسائل زیر در مورد لوله کشی باید مد نظر قرار گیرد .
1- محاسبه صحیح قطر لوله جهت انتقال هوای فشرده
2- توسعه آینده کارخانه مد نظر قرار گیرد
3- جنس لوله مصرف شده با توجه به شرایط اقلیمی و نوع تولید
4- انشعاب صحیح از لوله های اصلی
5- شیب صحیح لوله کشی
در لوله کشی هوای فشرده اگر قطر لوله ها و شیب لوله کشی نوع اتصالات جنس لوله ها و روش لوله کشی صحیح نباشد با مشکلات بسیلری رو به رو خواهیم شد
افت فشار از مخزن هوای فشرده تا مصرف کننده تا حد 0.1 بار مجاز است
شیب لوله کشی در کارخانجات در هر سالن از ابتدا تا انتها باید از 1% تا 2% باشد تا به این ترتیب قطرات احتمالی آب درون لوله براثر جاذبه به سمت خروجی های آب water trap (تله آبگیر) جاری شده و از سیستم خارج گردد.
لوله های مورد استفاده در لوله کشی از جنس لاستیک – پلاستیک – (پلی اتیلن یا پلی آمید) و یا اینکه از جنس فلزاتی نظیر مس و لوله های آهنی می باشد.
انواع لوله کشی ها:
1- انشعاب خطی: شیب در انشعاب خطی 1 الی 2 درصد است
2- انشعاب حلقوی: شیب در انشعاب حلقوی 1الی 2 درصد است
3- انشعاب غربالی یا حلقوی موازی:
نکاتی مهم و مفید در رابطه با لوله کشی هوای فشرده:
1- استفاده از لوله های استاندارد
2- در کارخانجاتی که دارای یک کمپرسور هستند باید در لوله کشی انشعابی جهت کمپرسور اضطراری در زمان تعمیر کمپرسور اصلی در نظر گرفت تا روند تولید متوقف نشود
3- در طراحی و نصب لوله کشی همیشه سعی شود ، اتصالات مصرف ، به دستگاههای مصرف کننده نزدیک باشد تا از کاربرد شلنگ های طویل اجتناب شود
4- شبکه لوله کشی هوای فشرده در بالای سر مصرف کننده قرار گیرد و تعداد خمش حداقل باشد و خمش لوله ها نیز تا حد امکان باز باشد . ضمنا کل شبکه باید دارای شیب مناسب 1 تا 2 درصد از ورودی به سمت مصرف کننده باشد
5- تعداد واتر تراپ ها باید به اندازه کافی بوده و در نقاط مختلف سیستم نصب شود . اگر دمای دو اتاق مجاور که لوله کشی در آنها انجام شده است با یکدیگر متفاوت باشد بین آنها از واتر تراپ بطور اجباری استفاده شود .
6- وجود شیرهای قطع و وصل در نقاط مختلف لوله کشی واجب است
7- لوله کشی باید انبساط حرارتی را تحمل کند
8- در جاهایی که استفاده از فشارهای مختلف در یک سیستم اجتناب ناپذیر است لوله های هر مسیر با یک رنگ مجزا پوشش داده شود

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.