-

غالباً در سیستم هوای فشرده به فشار ثابتی نیاز است ، که این امرتوانائی نظارت بر جریان هوای فشرده را از مرکز کمپرسور ایجاب می نماید . برای این منظور چندین روش وجود دارد ،برای مثال به نوع کمپرسور ، نوسانات فشار مجاز ، تغیرات در مصرف و اتلاف های قابل قبول ، بستگی دارد . مصرف انرژی تقریباً %۸۰ هزینه کل را در هوای فشرده شامل می شود ، یعنی شما باید در انتخاب سیستم نظارتی دستگاه دقت زیادی به خرج دهید . که عمدتاً ناشی از اختلاف کارائی گسترده بین انواع کمپرسور و سازندگان کمپرسور میباشد . این ایده آل است وقتی که ظرفیت کامل کمپرسور به تواند دقیقاً با مصرف معادل انطباق داشته باشد به عنوان مثال ، با انتخاب دقیق نسبت انتقال جعبه دنده . تعدادی از مصرف کننده ها خود تنظیم هستند ،یعنی افزایش فشار در سیستم ،افزایش جریان را به همراه می آورد ، که سیستم های ثابتی را تشکیل می دهند . مثال هایی از چنین سیستم ها شامل سیستم های انتقال بادی ، سیستم های ضد یخ ، سیستم های تبرید و غیره می باشند . بنابراین بطور معمول میزان جریان را باید کنترل کرد و این کار غالباً با استفاده از نصب تجهیزات در داخل کمپرسور ها صورت می گیرد . چنین سیتسم های کنترلی به دو دسته تقسیم می شوند : 1- کنترل ظرفیت پیوسته ، شامل کنترل پیوسته موتور محرک و سوپاپ با توجه به تغیرات فشار است . که نتیجه معمولاً نوسانات جزئی فشار است ( ۱ / . تا ۵ / . بار ) ، که به تقویت و سرعت سیستم کنترل بستگی دارد. 2- سیستم کنترل بار دهی / بی بار سازی رایج ترین سیستم کنترل است و به این امر بستگی دارد که تغیرات موجود فشار بین دو سوپاپ را قبول کنیم . این امر زمانی اتفاق می افتد که جریان را در بالاترین فشار متوقف کنیم (بی بار سازی) و وقتیکه فشار به پایین ترین حد خودش رسید جریان را ادامه دهیم (بار دهی) . تغیرات فشار به تعداد مجاز چرخه های بار دهی / بی بار سازی در هر واحد زمانی بستگی دارد ، اما معمولاً بین ۳ / . تا ۱ بار است . قواعد کلی در تنظیم کمپرسور های جابجایی Regulation principles for displacement compressors فشار شکن ( Pressure relief ) روش اصلی برای تنظیم یک کمپرسور ، استفاده از یک شیر فشار شکن است ، این شیر فشار مازاد را از کمپرسور به محیط آزاد می کند . ساده ترین طرح این شیر می تواند فنری باشد ، که در آن نیروی کشش فنر فشار نهایی را تعیین می کند . در بسیاری از اوقات به جای آن از شیر برقی استفاده می شود ، این شیر توسط یک رگلاتور کنترل می شود . سپس فشار می تواند به راحتی کنترل شود و هنگامی که فشار کمپرسور پایین تر از حد معمول می آید ، این شیر می تواند به عنوان شیر برگشت فشار عمل کند . فشار شکن ها به انرژی زیادی نیاز دارند ، به این علت که کمپرسور باید بطور پیوسته در مقابل فشار کاملاً متضاد کار کند . جایگزین دیگری که در کمپرسور های کوچک تر مورد استفاده قرار می گیرد ، باز کردن کامل شیر است که فشار کمپرسور را خارج می کند بطوریکه کمپرسور در برابر فشار اتمسفر کار می کند . مصرف انرژی بطور چشمگیری با استفاده از این متد رضایت بخش تر است. مسیر جنبی ( Bypass ) عملکرد مسیر جنبی در اصل مشابه عملکرد فشار شکن است . تنها تفاوت این است که مقدار هوای تخلیه شده در فشار شکن ،‌ دوباره سرد می شود به مجرای ورودی کمپرسور بر گردانده می شود. این روش غالباً در کمپرسور های مرحله ای استفاده می شود که در این کمپرسور ها گازهای مورد نظر یا گرانقیمت هستند و یا اینکه برای اتمسفر مضر می باشند و بنابراین نمی توان آن را به اتمسفر فرستاد . تنظیم مجرای ورودی ( Throttling the intake ) تنظیم مجرای ورودی ، روش ساده ای برای کاهش جریان است که با افزایش نسبت فشار در کمپرسور به طریق ایجاد کاهش فشار در ورودی انجام می پذیرد . این روش به هر حال دارای دامنه تنظیم محدودی است . کمپرسور های تزریق مایع( Liquid injected ) که دارای نسبت فشار مجاز زیادی هستند را می توان تا زیر %۱۰ حداکثر ظرفیت کاهش داد . این روش با توجه به نسبت فشار بالا ، به انرژی زیادی نیاز دارد . فشار شکن به همراه تنظیم مجرای ورودی ( Pressure relief with throttled intake ) رایج ترین روشی است که مورد استفاده قرار میگیرد ، این روش ادغام حداکثر دامنه تنظیم ( % ۱۰۰- ۰ ) و مصرف پایین انرژی ، فقط % ۲۰- ۱۵ از تمام توان بار کمپرسور را به هنگام فشار تخلیه شده ( جریان صفر ) در خود دارد . همزمان با باز شدن شیر تخلیه و خارج شدن هوا از کمپرسور ، شیر ورودی بسته می شود اما روزنه کوچکی باقی می ماند . سپس دستگاه کمپرسور با ایجاد خلاء در مجرای ورودی و فشار متضاد پایینی به کار می افتد . مهم است که فشار شکن به سرعت وارد عمل شود و اینکه میزان حجم هوای خارج شده کم باشد تا از اتلاف های غیر ضروری هوا در طول انتقال از مرحله بارگیری به بی بار سازی ممانعت شود. سیستم به یک مخزن ذخیره هوا نیاز دارد ، که اندازه آن به وسیله اختلاف قابل قبول بین فشار بارگیری و بی بار سازی کمپرسور و تعداد مجاز توالی بی بار سازی کمپرسور در هر ساعت تعیین می شود . روشن کردن / خاموش کردن ( start / stop ) کمپرسور های کمتر از kW 10 – 5 غالباً بدین طریق کنترل میشوند که وقتیکه فشار به حد بالایی می رسد موتور کاملاً خاموش می شود و وقتیکه فشار از حد معمول پایین تر می رود ، دوباره روشن می شود . این روش در سیستم هایی کاربرد دارد که حجم ذخیره هوای بسیار زیادی دارند و یا اختلاف فشار زیادی بین زمان روشن بودن و خاموش بودن موتور وجود دارد تا از بار وارده بر روی موتور اجتناب شود . این روش مؤثری برای تنظیم سیستم است و باید شرایط به گونه ای باشد که تعداد روشن و خاموش شدن موتور در هر واحد زمانی پایین نگه داشته شود .
برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.