-

 

در صورتی که در برخی از صنایع نیاز به هوای فشرده با فشار بالاتر از 40 بار در حجم های بالاتر از 300 لیتر در دقیقه باشد برای تامین هوای فشرده مورد نیاز از ترکیب کمپرسور اسکرو و کمپرسور پیستونی فشار قوی بشکل بوستر پمپ استفاده می شود.


model

No.Cyli.

DISPLACEMENT
L/min

PRIMARY
Bar   /   Psi

POWER
Hp / kW

R.P.M
min-1
strong>

DELIVERY
L/min

OPERATING
Bar / Psi

PBP

2.0 /45

2 5000 10   /   145 20 / 15 950 2000 40 / 580

PBP

2.5 /45

2 6400 10   /   145 20 / 15 800 2500 40 / 580

PBP

3.2 /45

3 8400 10   /   145 25 / 18.5 1050 3200 40 / 580

PBP

4.2 /45

3 11000 10   /   145 30 / 22 900 4200 40 / 580

PBP

5.0 /45

3 12600 10   /   145 40 / 30 1050 5000 40 / 580

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.