-

 

واحد هواساز 1700 لیتری ساخت هواپویا


MODEL


Cil / St.


L/min


Bar / Psi

PF 155

2 / 2

1700

12 / 175

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.