-

واحد هواساز 1200 لیتری ساخت هواپویا

 


MODEL


Cil / St.


L/min


Bar / Psi

PF 210

4 / 2

1200

12 / 175

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.