-

واحد هواساز 750 لیتری ساخت هواپویا

 


MODEL


Cil / St.


L/min


Bar / Psi

PF 105

2 /2

750

12 / 175

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.