-

واحد هواساز 500 لیتری ساخت هواپویا

 


MODEL


Cil / St.


L/min


Bar / Psi

PF 380

3 /1

500

8 /120

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.