-

واحد هواساز 400 لیتری ساخت هواپویا

 


MODEL


Cil / St.


L/min


Bar / Psi

PF 280

2 / 1

400

8/120

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.