-

واحد هواساز 300 لیتری ساخت هواپویا

 


MODEL


Cil / St.


L/min


Bar / Psi

PF 270

2 / 1

300

8 / 120

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.